Terk Edilme Korkusu: Terk Edilme Kaygısını Anlamak

Terk Edilme Korkusu: Terk Edilme Kaygısını Anlamak

Korku, çeşitli şekillerde ortaya çıkabilen karmaşık bir duygudur. Bireylerin deneyimleyebileceği en derin korkulardan biri “terk edilme korkusu” veya “terk edilme kaygısı”dur. Bu korku, bağlanma ve duygusal savunmasızlıkla sıkı sıkıya bağlantılı olup kişinin zihinsel ve duygusal refahını ciddi şekilde etkileyebilir. Bu yazıda, terk edilme kaygısının karmaşıklıklarına dalarak, nedenlerini, belirtilerini ve ilişkiler üzerindeki potansiyel etkilerini ve genel yaşamı kapsamlı bir şekilde ele alıyoruz. Aynı zamanda, bu korkuyu yönetmenin ve üstesinden gelmenin yolları konusunda uzman tavsiyeleri sunuyoruz, böylece insanlar daha sağlıklı bağlar kurabilir ve daha mutlu bir yaşam sürerler.

Terk Edilme Korkusu Şeması

Terk Edilme Korkusu Şeması

Terk edilme kaygısı, temelde çocukluk dönemindeki erken bağlanma deneyimlerinden kaynaklanır. Bireylerin ana bakım verenleriyle, genellikle ebeveynleriyle olan ilişkileri, güvenlik ve emniyet algılarını önemli ölçüde şekillendirir. Çocuklar, sürekli sevgi, ilgi ve desteğe maruz kaldıklarında güvenli bağlanma biçimleri geliştirme eğilimindedir. Ancak ihmal, terk edilme veya tutarsız bakım deneyimleyenler yetişkinlikte kaygılı veya kaçınan bağlanma biçimleri geliştirme eğiliminde olup bu da terk edilme korkusunun temelini oluşturur.Bu korku, çocukluk döneminden itibaren başlayabilir ve hayat boyu devam edebilir. Aşağıda, terk edilme korkusunun temel şemasını açıklayan bir genel model verilmiştir:

 1. Temel İnançlar:
  • “Sevilmeye değer değilim.”
  • “Herkes beni terk edecek veya reddedecek.”
  • “Yalnız kalmaktan korkuyorum.”
  • “İlişkilerim daima başarısız olacak.”
 2. Olumsuz Yaşantılar:
  • Geçmişte yaşanan olumsuz deneyimler, terk edilme veya reddedilmeyle sonuçlanan ilişkiler.
  • Ebeveynlerden ya da önemli diğerlerinden yeterli sevgi ve ilgi görmeme.
  • Güvenilmez ve istikrarsız ilişkilerin yaşanması.
 3. Terk Edilme Korkusuyla İlgili Duygusal ve Davranışsal Belirtiler:
  • Yoğun endişe ve korku hissi.
  • İlişkilerde sürekli onay arayışı.
  • Aşırı kıskançlık ve sahiplenme.
  • Yakın ilişkilerde çatışma ve sürekli ihtiraslı davranışlar.
  • Yakın ilişkilerden kaçınma ve izolasyon.
 4. Neden terk edilmekten korkuyorum?
 5. Terk Edilme Korkusunun Güçlendirici Faktörleri:
  • Çocuklukta güvensiz bağlanma stilleri.
  • Duygusal ihmal veya istismar.
  • Geçmiş travmatik deneyimler veya kayıplar.
  • Duygusal becerilerin eksikliği.
 6. Olumlu Yaşantılar ve Güçlendirici İnançlar:
  • Geçmişte yaşanan olumlu deneyimler ve başarılı ilişkiler.
  • Kişinin kendi değerini fark etmesi ve kabul etmesi.
  • Güvenli bağlanma stillerini geliştirmek için çaba göstermek.
  • Duygusal becerilerin geliştirilmesi ve duygusal zorluklarla başa çıkma becerilerinin arttırılması.
 7. Olumlu Davranış Değişiklikleri:
  • Kendini sevme ve değer verme üzerine odaklanma.
  • İlişkilerde açık ve sağlıklı iletişim kurma.
  • Sağlam, güvenilir ve sağlıklı ilişkiler geliştirme.
  • Duygusal ihtiyaçlarını ifade etmeyi ve paylaşmayı öğrenme.

Terk edilme korkusuyla başa çıkmak, çoğu zaman uzman yardımı almayı gerektirebilir. Bir psikoterapist veya danışman, bireyin bu korkularla yüzleşmesine, olumsuz inançlarıyla başa çıkmasına ve sağlıklı ilişkiler kurmasına yardımcı olabilir. Ayrıca, kendini daha iyi tanımak ve duygusal zorluklarla başa çıkmak için öz çalışmalar, kitaplar ve destek grupları da faydalı olabilir.

Profesyonel destek almak ve bu sorunlardan kurtulmak isterseniz hemen bizimle iletişime geçin.

Terk Edilme Korkusunun Nedenleri

Terk edilme kaygısı, farklı faktörler tarafından tetiklenebilir veya güçlendirilebilir ve bireylerin ilişkiler ve genel yaşam üzerinde olumsuz inançlarını pekiştirebilir. Bazı temel nedenler ve katkı sağlayan faktörler şunlardır:

 1. Geçmiş Travmatik Deneyimler: Terk edilme korkusu yaşayan bireyler, geçmişte yaşadıkları travmaları, duygusal veya fiziksel terk edilmeyi, gelecekteki ilişkilere taşıyabilir ve tekrar terk edileceklerini düşünerek bu korkuyu sürdürebilirler.
 2. Düşük Özsaygı: Düşük özsaygı ve değersizlik hissi, bireylerin kendilerini “mükemmel” olmadıkları için sevilemeyeceklerine dair sürekli bir korku yaşamalarına neden olabilir ve böylece terk edilme korkusunu artırabilir.
 3. Güvensiz Bağlanma Biçimleri: Yukarıda bahsedildiği gibi, çocukluk döneminde geliştirilen güvensiz bağlanma biçimleri, yetişkin ilişkilerinde artan kaygı veya kaçınma davranışlarına yol açarak terk edilme korkusunu tetikleyebilir.
 4. Bağımlılık: Bağımlı bireyler, duygusal refahları için başkalarına aşırı bağımlı olabilir ve kendi ihtiyaçlarını veya sınırlarını ifade ettiklerinde sevdiklerinin kendilerini terk edecekleri korkusuyla yaşayabilirler.
 5. Kötü İlişkiler: Kötü ilişkilerin kurbanları, ilişkilerde yaşadıkları travmalar nedeniyle terk edilme korkusu geliştirebilir ve gelecekteki ilişkilere olan güvenlerini kaybedebilirler.
 6. Duygusal İfade Korkusu: Bazı bireyler, duygusal olarak açılmak ve ilişkilerde duygusal açıdan kırılgan hale gelmekten çekindikleri için terk edilme korkusu yaşayabilirler.
 7. Çözümlenmemiş Yas ve Kayıplar: Geçmişte yaşanan yas ve kayıplar, bireylerde duygusal yaralar bırakarak sevdiklerini kaybetme korkusunu tetikleyebilir.

Terk Edilme Korkusunun Nedenleri

Terk Edilme Korkusunun Belirtileri ve İşaretleri

Terk edilme kaygısı , her bireyde farklı şekillerde kendini gösterebilir, ancak gözlemlemek için ortak belirtiler bulunmaktadır. Bu belirtileri fark etmek, korkuyu tanımak ve uygun destek aramak için önemlidir:

 1. Aşırı Bağlanma: Bireyler, sevgililerinden veya arkadaşlarından sürekli güvence ve ilgi arayarak aşırı bağlanma davranışları sergileyebilirler.
 2. Kıskançlık ve Sahiplenme: Terk edilme korkusu, ilişkilerde yoğun kıskançlık ve sahiplenme davranışlarına neden olabilir, sevdiklerinin başkaları tarafından alınabileceği korkusunu taşırken.
 3. Kaçınma Davranışları: Bazı bireyler, terk edilme korkusunu önlemek için kaçınma davranışları sergileyebilir, sevdiklerini terk etmeden önce ilişkileri bitirebilirler.
 4. Yakınlık Korkusu: Terk edilme korkusu yaşayanlar için yakın ilişkiler kurmak zor olabilir, çünkü duygusal olarak başka birine çok yaklaşmak korkutucu gelebilir.
 5. Anksiyete ve Panik Ataklar: Yalnız bırakılma tehdidi olduğunda anksiyete ve panik atakları tetikleyebilir.
 6. Düşük Özdeğer: Bu korkuyla başa çıkanlar genellikle kendilerini yetersiz ve değersiz hissederler, sevgi ve ilgiye layık olmadıklarına inanırlar.
 7. Başkalarına Güvenmekte Zorluk: İhanet veya terk edilme korkusu nedeniyle, korku yaşayanlar başkalarına güvenmekte zorluk çekebilirler.

Terk Edilme Korkusunun Belirtileri ve İşaretleri

Terk Edilme Korkusu Nasıl Yenilir ve Korkuyla Başa Çıkma Stratejileri

Neyse ki, terk edilme kaygısını tedavi edilebilir bir durumdur ve bireyler bu korkuyu aşmanın ve daha sağlıklı ilişkiler geliştirmenin çeşitli başa çıkma stratejileri kullanabilirler:

 1. Terapi ve Danışmanlık: Terk edilme kaygısına özgü uzmanlık alanına sahip bir terapist veya danışmandan yardım almak, değerli içgörüler ve rehberlik sağlayabilir.
 2. Geçmiş Travmaları Adresleme: Terapi sürecinde geçmiş travmaları ele almak, bireylerin iyileşmelerine ve kendileri ve ilişkiler hakkındaki daha sağlıklı inançlar geliştirmelerine yardımcı olabilir.
 3. Özsevgi Geliştirme: Kendi kendine şefkat ve sevgi gösterme pratiği, özsaygıyı artırabilir ve bu korkuyu azaltabilir.
 4. Bilinçli Farkındalık ve Meditasyon: Bilinçli farkındalık ve meditasyon pratiği, terk edilme kaygısıyla ile ilişkili anksiyeteyi yönetmeye yardımcı olabilir.
 5. İletişim ve Kendinden Emin Olma: Etkili iletişim ve kendinden emin olma becerileri öğrenmek, bireylerin sevdikleriyle açıkça ihtiyaçlarını ve korkularını ifade etmelerine yardımcı olabilir.
 6. Destekleyici İlişkiler: Anlayışlı ve destekleyici arkadaş ve aile çevresi, terk edilme kaygısını azaltarak güvenli bir his yaratılmasına yardımcı olabilir.

Profesyonel destek almak ve bu sorunlardan kurtulmak isterseniz hemen bizimle iletişime geçin.

Terk Edilme Korkusu Nasıl Yenilir ve Korkuyla Başa Çıkma Stratejileri

Terk Edilme Korkusu Testi

Terk edilme korkusu, duygusal bir tepki olarak insanlarda sıkça görülen ve genellikle çocukluk döneminde temelleri atılan bir durumdur. Terk edilme korkusu testi, bu duygusal tepkinin varlığını değerlendirmek amacıyla kullanılan bir yöntemdir. Bu test, bireylerin terk edilme korkusu seviyesini ölçmeye yönelik çeşitli sorular içeren bir anket şeklinde olabilir.

Not: Bu testi uygulamak ya da sonuçlarına dayanarak bir teşhis koymak, uzmanlık gerektiren bir alandır ve sadece eğitimli uzmanlar tarafından yapılmalıdır. Eğer terk edilme korkusu veya herhangi başka bir duygusal konuda endişeleriniz varsa, bir psikologla görüşmek önemlidir.

Sık Sorulan Sorular

 1. Terk Edilme Korkusunun Erken Belirtileri Nelerdir?
  Erken belirtileri, yalnız bırakılma konusunda artan endişe, sürekli güvence arayışı ve başkalarına güvenmekte zorluk çekme gibi davranışları içerebilir.
 2. Terk Edilme Korkusu İş Yaşamını Nasıl Etkileyebilir?
  Evet, kişisel ilişkilerin ötesine geçerek iş yaşamını da etkileyebilir ve sağlıklı iş ilişkileri kurma konusunda zorluklar yaratabilir.
 3. Terk Edilme Korkusu Bir Çeşit Anksiyete Bozukluğu mudur?
  Ayrı bir anksiyete bozukluğu olarak sınıflandırılmamış olsa da, bireylerdeki anksiyete semptomlarını tetikleyebilir ve artırabilir.
 4. Çocukluk Deneyimleri Terk Edilme Korkusunu Nasıl Etkileyebilir?
  Evet, çocukluk döneminde bakım verenlerle olan ilişkiler, korkunun yetişkinlikteki gelişimini önemli ölçüde etkileyebilir.
 5. Terk Edilme Korkusunu Aşmak Ne Kadar Sürer?
  Üstesinden gelmek için gereken süre her birey için farklılık gösterebilir, ancak sürekli çaba ve terapi ile önemli ilerlemeler kaydedilebilir.
 6. Terk Edilme Korkusu Yaygın mıdır?
  Bireyler arasında yaygın olarak yaşanan bir korku olup, günlük yaşam üzerindeki etkisini yönetmek için yardım aramak önemlidir.

Sonuç

Terk edilme korkusu, duygusal ve zihinsel refahı ciddi şekilde etkileyebilen kökleri derin bir korkudur. Korkunun nedenlerini ve kökenlerini tanıyarak, bireyler bu korkuyla başa çıkmak ve kendileri ve diğerleriyle daha sağlıklı bağlar kurmak için gerekli adımları atabilirler. Terapi, özsevgi ve kişisel gelişimle birlikte, bireyler bu korkunun zincirlerini kırabilir ve sevgi dolu bağlantılarla dolu, mutlu bir yaşam sürebilirler.

Terk edilme korkusu ve terk edilme kaygısı

Bu İçeriği Paylaşın

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top