Felsefe

Antik Dönem Yunan ve Roma Filozofları

Antik Dönem Yunan ve Roma Filozofları

Sizlere bu yazımızda antik çağda yaşamış filozoflardan bahsedeceğiz. Antik Dönem Yunan ve Roma Filozofları Thales ile Milattan Önce 624 de başlayan ve Agrippa gibi filozoflarla 1. yüzyıla doğru gelen, 600 yıllık bir yolculuktur. Antik Dönem Yunan ve Roma Filozofları tarihimize bilim açısından çok fazla şey katmıştır. Antik dönemdeki filozoflar çeşitli dönemlere ayrılmışlardır. Yüzeysel olarak bakacak […]

Antik Dönem Yunan ve Roma Filozofları Read More »

Uzak Doğu Filozofları

Antik Dönem Uzak Doğu Filozofları

Bu yazımızda sizlere antik dönem uzak doğu filozoflarından bahsedeceğiz, antik dönem uzak doğu filozoflarının çeşitli inançları vardır, bunlardan başlıcaları taoizm- konfüçyüscülük ve legalizmdir. Yakında bu inançlarla ilgili yazılar hazırlayacağız, şimdilik sizlere antik dönem uzak doğu filozoflarını listeledik. Taoizm Laozi (5th–4th century BCE) Zhuangzi (4th century BCE) Zhang Daoling Zhang Jue (died 184 CE) Ge Hong

Antik Dönem Uzak Doğu Filozofları Read More »

İnsan Benliğini Asıl Etkileyen Şeyler Nelerdir?

İnsan Benliğini Asıl Etkileyen Şeyler Nelerdir?

İnsan dünyaya gözlerini açtığında karşılaştığı şey bir bilinmezliktir. Evet, içgüdüsel olarak açlığı ve tokluğu ayırt edebilir; fakat onun sahip olduğu irade gibi daha kompleks davranışları ileriki yaşlarında geliştirmeye başlayacaktır. Bu gelişimin ihtiyacı olan tek şey ise ona örnek olacak bir şeyin varlığıdır. Taklit her ne kadar hayvan doğasında daha çok önemli olsa da insan için

İnsan Benliğini Asıl Etkileyen Şeyler Nelerdir? Read More »

Sartre - bipoloji.com

20. Yüzyıl Filozofları

William Alston (1921-2009) Anscombe (1919-2001) J. L. Austin (1911-1960) A. J. Ayer (1910-1989) Isaiah Berlin (1909-1997) Broad (1887-1971) Rudolf Carnap (1891-1970) Noam Chomsky (1928) Ernst Cassirer (1874-1945) Collingwood (1889-1943) Davidson (1917-2003) John Dewey (1859-1952) Michael Dummett (1925-2011) Evans (1946-1980) Feng Youlan (1895-1990) Feyerabend (1924-1994) Philippa Foot (1920-2010) Bas van Fraassen (1941) R. Buckminster Fuller (1895-1983) Hans Georg Gadamer (1900-2002) Ernest

20. Yüzyıl Filozofları Read More »

Schopenhauer - bipoloji.com

19. Yüzyıl Filozofları

Bentham (1748-1832 ) Bradley (1846-1924) Comte (1798-1857 ) Dodgson [Lewis Carroll] (1832-98 ) Emerson (1803-82 ) Frege (1848-1925 ) Hegel (1770-1831 ) Schelling (1775-1854) James William (1842-1910) Søren Kierkegaard (1813-55) Ernst Mach (1838-1916) McTaggart (1866-1925) Karl Marx (1818-1883) Martineau (1802-1876) Meinong (1853-1920) H.T. Mill (1807-1858 ) John Stuart Mill (1806-1873) Nietzsche (1844-1900) Peir (1839-1914) Arthur Schopenhauer (1788-1860) Ludwig Feuerbach (1804 – 1872) Henry

19. Yüzyıl Filozofları Read More »

Descartes - bipoloji.com

Yeni Çağ Filozofları

Jean Meslier (1664 – 1729) Cardano (1501-1576) Machiavelli (1469-1527) Montaigne (1533-1592) Cardano (1501-1576) Montaigne (1533-1592) Francis Bacon (1561-1626) Boehme (1574-1624) Machiavelli (1469-1527) Suárez (1548-1617) Mersenne (1588-1648) Descartes (1596-1650) Gassendi (1592-1655) Blaise Pascal (1623-1662) Spinoza (1632-1677) Thomas Hobbes (1588-1679) Conway (1631-1679) Browne (1605-1682) Cudworth (1617-1688) Arnauld (1612-1694) John Locke (1632-1704) Pierre Bayle (1647-1706) Masham (1659-1708) Leibniz (1646-1717) d’Alembert (1717-1783) George Berkeley (1685-1753) Joseph Butler (1692-1752) Cockburn (1679?-1749) David

Yeni Çağ Filozofları Read More »

İbn-i Sina - bipoloji.com

Orta Çağ Filozofları

St. Augustinus (354-430 MS) Abelardus (1092-1142 ) el-Farabi (870-950) el-Gazâli (1058-1111) Kindî (801-873) Albertus de Saxonia (1316-1390) Albertus Magnus (1200-1280) Anselmus (1033-1109) St. Thomas Aquinas (1225-1274) İbn Rüşd (1126-1198) İbn-i Sina (980-1037) Roger Bacon (1214-1292) Boethius (480-524) Buridan (1295-1356) Duns Scotus (1266-1308) Erigena (810-877) Grosseteste (1168-1253) Lombard (1095-1160) Musa ibn Meymun (1135-1204) Nicholas of Autrecourt (1297-1369) Nicholas of Cusa (1401-1464) Ockham (1285-1349) Rāmānuja (1040-1137)

Orta Çağ Filozofları Read More »

Scroll to Top