Psikolog vs Psikiyatrist

Klinik Psikolog ile Psikiyatrist farkları

 Terapi çeşitleri; Psikoterapi kapsamında psikanaliz, davranış terapisi, bilişsel davranış terapisi, çift terapileri, aile terapileri, grup terapileri, rehabilitasyonlar, kısa süreli çözümlere odaklanmış terapiler, şema terapileri, sosyal öğrenme teorileri gibi temel yaklaşımlardır. Bu uygulamaların amacı kişinin zihinsel ve duygusal işlevini canlandırmak, yaşam kalitesini arttırmak ve sosyalleşmeleri için olanaklar, alternatifler oluşturmaktır.

Klinik Psikoloji’de Terapi Çeşitleri

 Terapi çeşitleri; Psikoterapi kapsamında psikanaliz, davranış terapisi, bilişsel davranış terapisi, çift terapileri, aile terapileri, grup terapileri, rehabilitasyonlar, kısa süreli çözümlere odaklanmış terapiler, şema terapileri, sosyal öğrenme teorileri gibi temel yaklaşımlardır. Bu uygulamaların amacı kişinin zihinsel ve duygusal işlevini canlandırmak, yaşam kalitesini arttırmak ve sosyalleşmeleri için olanaklar, alternatifler oluşturmaktır.

Klinik Psikoloji Nedir

Klinik psikoloji bilimi, varsayımları ve pratiği bir arada kullanarak, karşılaşılan psikolojik sıkıntılarla, topluma ve kendilerine uyum sağlayamama gibi sorunlar yaşayan kişileri anlamak, müdahalelerde bulunmak, yönlendirmek ve hayata karşı daha uyumlu, sorumluluk sahibi bir birey haline gelmelerine katkı sağlar. Kişilerin normal ve normal dışı duygusal, zihinsel ve davranışsal problemlerini çözmek veya düzenlemek amacı güder.

İletişim

Psikoloji Nedir? Psikolojinin Tanımı

Psikoloji, davranışları ve zihinsel süreçleri inceleyen bir bilim dalıdır. Davranış için bireyin genel yaşamındaki, toplumdaki tutum ve eylemleri diyebiliriz. Zihinsel süreçler ise düşünme, hissetme, hatırlama, duygular gibi bireyin içinde gerçekleşen olguları ifade eder. Psikoloji, bilim olduğundan dolayı öznel, sezgisel veya rastgele değil; nesnel, doğrulanabilir, yanlışlanabilir ve genellenebilir cevaplar üretir.

Klinik Psikoloji alanında yapılan akademik ve uygulama alan çalışmaları

Klinik psikoloji alanında yapılan akademik çalışmalar (PhD.) daha çok araştırmaya, bilimsel olarak keşfetmeye ve geliştirmeye odaklıyken, uygulama ve tedavi (Psy.D.) alanında yapılan çalışmalar ise, bireysel sorunların çözümü odaklıdır. Psikoloji bilimine katkıda bulunmak isteyen akademisyenler tezler yazabilir, araştırmalar yapabilir ve deneyler tasarlayabilirler tabii ki bunları yaparken gerekli uygulamaları da kullanabilirler.

Scroll to Top