Mindfulness Meditation (Bilinçli Farkındalık Meditasyonu) Nedir ?

Mindfulness, en basit anlamıyla şimdiki zamanın farkındalığı demektir. O an gerçekleşen duyguları, düşünceleri ve hisleri yargılamadan kabul etmektir.

Devam